Speltherapeut

Het is een plezier om in de veiligheid van de spelkamer een kind weer te zien stralen.

Mijn naam is Miriam de Jongh-Vos en gediplomeerd speltherapeut. Ik werk nu 18 jaar in de verstandelijke gehandicapten zorg. Als persoonlijk begeleidster heb ik op verschillende woonvoorzieningen, maar ook ambulant gewerkt.

Mijn passie is om kinderen en mensen juist individueel te begeleiden. Om deze reden ben ik de opleiding speltherapie gaan volgen.  Juist door de individuele vorm van therapie kan ik samen met het kind op zoek gaan naar zijn/haar kracht.

Goed om te weten

  • Onder het registratienummer K-13039 is Miriam Vos geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Zij handelt volgens de richtlijnen van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten.
  • De beroepscode en de klachtenregeling van de NVVS liggen ter inzage in de praktijk voor speltherapie.
  • Wanneer er eventuele klachten zijn dit graag eerst bespreken met de speltherapeute. U kunt een beroep doen op de klachtencommissie van de NVVS Wanneer dit niet voldoende is. Verwijzing naar de website van de NVVS is te vinden bij Links.
  • De speltherapeute heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  • Bij ziekte van de speltherapeute wordt de behandeling verplaatst.
  • Na het intakegesprek wordt door ouder(s)/verzorger(s) zowel een intakeformulier als een toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend. In het toestemmingsformulier geven ouders toestemming voor de speltherapiesessies met hun kind en gaan akkoord met betalingsvoorwaarden.